Pandemi̇ Dönemi̇nde Uzaktan Eği̇ti̇m

Pandemi̇ Dönemi̇nde Uzaktan Eği̇ti̇m

Salgın, virüs, pandemi vs. kavramlar bundan yaklaşık bir yıl öncesine kadar hayatımızda pek yer edinmemiş ve aslında halk literatüründe nadir kullanılan kavramlar arasında olmalarına karşın, 2019’un son aylarında tüm dünyada etkisini göstermeye başlaması ve 2020’nin ilk aylarında da ülkemiz halkında da kendini yavaş yavaş ihtiva etmesi sebebiyle hayatımıza girmiş olan COVID-19 sebebiyle bu kavramlar günlük yaşantının bir parçası haline gelmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘PANDEMİ’ yani kıtalar arasında hatta dünya çapında yayılan ve üst düzey bulaşıcı hastalık özelliği taşıdığı ilan edilen COVID-19 virüsü beraberinde insan hayatını, yediden yetmişe tüm bireylerin günlük yaşantısını yeni düzenler kurmaya ve yeni normaller oluşturmaya mecbur bırakmıştır.

Pandemi bu bağlamda başta ve en önemlisi sağlık sektörü olmak üzere ticaret, ekonomi, eğitim ve daha sayılabilecek sayısız sektörün sekteye uğramasına sebep oldu. Pandeminin en çok olumsuz etkilediği alanlardan biride hiç kuşkusuz eğitim alanı oldu. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite hiç fark etmeksizin tüm eğitim düzeyindeki öğrenciler ‘Uzaktan Eğitim’ adında bir sistemle tanışmış oldu.

Normal şartlarda yüz yüze verilmesi ve öğretilmesi gereken bütün dersler online eğitim yoluyla televizyon, bilgisayar, tablet gibi akıllı cihazlar üzerinden anlatılamaya başlandı. Bu yöntemin uygulanmaya başlandığından bu yana tartışılan ve çözüm aranan bazı sorunları elbette ki oluştu. Bunların arasında en önemli olan bu eğitime ulaşmakta zorluk çeken büyük bir kısmın oluyor olmasıdır. Uzaktan eğitim sürecinde görüldüğü üzere dünyanın pek çok yerinde, büyüklü küçüklü birçok ülkede öğrencilerin internet ve akıllı cihaz edinme konusunda büyük sorunlar yaşandığı görülüyor ve aslında bu gibi nedenler dolayısıyla birçok öğrencinin de kendi düzeyindeki diğer öğrencilerden geride kaldığı acı bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Bu gibi sorunların çözülmesi yolunda birçok bireyin ve özel şirketlerin böylece zorlu geçen bir dönemde, uzaktan eğitimde zorluk çeken öğrencilere gerek burs konusunda gerekse internet ve bilgisayar tablet temini konusunda yardımları ve bu konudaki hassasiyetleri asla yadsınamaz fakat hâlâ Türkiye’nin birçok yerinde bu eğitim şeklinden geride kalan yüzlerce öğrenci olduğu görülüyor.

Uzaktan eğitim sisteminin çokça tartışılan bir diğer yönü ise öğrencilerin bu eğitim şeklinden ne kadar verim aldığı konusudur. Keza yapılan araştırmalara ve bu konu üzerinde çalışmalar yapan uzmanlara göre online eğitimin, yüz yüze eğitim modeline göre yarı yarıyadan daha az bir verim sağladığı araştırmalarla sabit. Pek çok araştırmacıya göre verimin düşük olmasının en büyük sebeplerinden biri okul ortamında yüz yüze yapılan etkinlik ve uygulamalı derslerin online eğitimde yapılamıyor olması yönündedir. Yapılan başka bir araştırmaya göre ise okulların kapalı olması veya uzaktan eğitim uygulanmaya çalışılıyor olması ve bu sebeple öğrencilerin bu şekillerle geçirdiği her dönem için iki yıllık eğitim kaybına yol açabileceğini gösteriyor.

                                                                                                                  

                                                                                                                   ONURCAN GÖL

Kalkedon Enerji ve Mühendislik-Güç Elimizde