İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kıymetleri Politikamız;

Kalkedon Enerji olarak bizler, kader birliği yaptığımız çalışanlarımızı “kaynak” değil “kıymet” olarak değerlendiririz. İnsan Kıymetleri Politikamızın amacı; Kalkedon Enerji’nin, derin deneyimler ve zorlu projeler sonucunda oluşturulan iş yapım yöntemine ve şirket kültürüne uygun insan kıymetleri modellemesini belirleyerek, Kalkedon Enerji olarak bizlere ve kişisel gelişimini göz ardı etmeyen çalışanlarımıza değer katmaktır. Bize tüzel kimlik kazandıran gerçek çalışanlarımızın memnuniyeti ve gelişimlerine katkı sağlanması, hedeflerimize ulaşmak için izlenecek daha mükemmel yol ve yöntemlerin ortaya çıkarılmasında öncü olabilecek yeteneklerin Kalkedon Enerji bünyesine kazandırılması, İnsan Kıymetleri Politikamızın temel hedefidir.

Neden Kalkedon Ailesi?

Burada, Kalkedon Enerji’de

Yönetim biçimi, eşitlik üzerine değil adalet üzerine kuruludur.

Farklılıklara saygı, düsturumuzdur.

Güvenilirlik ve dürüstlük gerçek katma değerimizdir.

Etik kurallar, olmazsa olmazımızdır.

İnsan sağlığı ve çevre bilinci, önceliğimizdir.

Sürekli gelişim, prensibimizdir.

Çalışanlarımıza bağlılık, aile bağımızdır.

Çalışanlarımızın sosyal ve kültürel gelişimi, ödevimizdir.

 İşe Alım Sürecimiz;

 - İş pozisyonlarının kariyer sitelerine ve referans olabilecek şahıslara duyurulması.
 - Uygun adayların veri tabanına kaydedilmesi. Başvuruların incelenmesi.
 - Adaylarla teknik ve yetkinlik temelli mülakat yapılması.
 - Adayların insan kıymetleri ilkeleri kapsamında değerlendirilmesi.
 - Başarılı adaylara iş teklifi yapılması.
 - İş teklifinde bulunulan adaylar ile işin mahiyeti hakkında bilgi paylaşımı.
 - İş yerleştirme süreçlerine başlanması.

IK Başvuru Formu

Kalkedon Enerji ve Mühendislik-Güç Elimizde